Info@genosgb.com
+90 212 232 21 07
Gen Osgb > OSGB HİZMETLERİ > RİSK ANALİZİ

RİSK ANALİZİ

Risk Değerlendirmesi, sistematik metotlarla çalışma ortamı, şartları ya da çevrede var olan olası tehlikeleri ve riskleri belirlemek ve gerekli tedbirleri almak için yapılan ekip çalışmasıdır. 

Gen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi; her biri konusunda tecrübeli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan A, B, C sınıfı sertifikalı İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile; İşyerlerinde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin değerlendirilmesi ve risklerin kabul edilebilir seviyelere çekilmesi, iş kazalarını, meslek hastalıklarını, iş günü kayıplarını önleyerek verimliliği, üretimi ve yaşam kalitesini artırma amacıyla iş yerinizde aşağıdaki hizmetleri vermektedirler;

santiye-sefinin-is-g-3a400bdbc084e80e764b

 RİSK ANALİZİ

  • İşyerlerinde Risk değerlendirmesi yapılması hakkındaki yönetmeli doğrultusunda Risk değerlendirmesi ekibini oluşturmak, gerekli eğitimi vermek ve kayıt altına almak.
  • Çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeleri ve riskleri tespit ederek işyerindeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirleyerek Risk analizi yapmak.
  • İşyerinde kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde olası riskleri tespit etmek ve gerekli önlemlerin alınmasına rehberlik etmek.Risk analizi prosesinden sonra yazılı prosedür ve politikaların oluşmasını yada mevcut dokümanların geliştirilmesini sağlamak
  • İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlamak
  • İşyeri yönetiminin ve çalışanlarının riskler ve güvenlik tedbirleri konularında bilgi sahibi olmalarını varsa yanlış uygulamaları düzeltmeyi sağlamak.
  • İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde kabul edilebilir düzeye indirilmiş risk ile çalışılmasını sağlamak.
  • Değerlendirilen riskler sonucu gerekli kişisel koruyucu ve donanımları belirleyerek, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükseltmek.